Biodiversiteit en ontwikkelingssamenwerking om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

Opening van het colloquium door Mevr. Pisani, Algemeen Directeur van het KBIN. (Foto: KBIN/T. Hubin)
23/08/2018
Biodiversiteit en ontwikkelingssamenwerking om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken
post by
Kelle Moreau

Vijf jaar van succesvolle integratie van biodiversiteit in de Belgische ontwikkelingssamenwerking vormen de basis voor verdere samenwerking. In de week van 28 mei tot 1 juni 2018 kwamen de betrokken Belgische en buitenlandse partners samen in Brussel. De verwezenlijkingen werden op 28 mei gepresenteerd in een openbaar colloquium. De bestaande samenwerkingen werden als zeer succesvol beoordeeld, en de volgende vijf jaar van samenwerking werden voorbereid. Het colloquium was een groot succes en betrok het publiek op een interactieve manier. CEBioS, een uniek ontwerp op vele manieren!

Capacities for Biodiversity and Sustainable Development (CEBioS)

Hoe wordt biodiversiteit geïntegreerd in ontwikkelingssamenwerking? Hoe kan de steun van noordelijke landen om de biodiversiteit in het Zuiden te beschermen bijdragen tot de strijd tegen armoede in ontwikkelingslanden, en tot het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDGs)? Deze kernvragen leven ook in de Belgische politieke en wetenschappelijke wereld, en leidden vijf jaar geleden tot de oprichting van het CEBioS-programma. CEBioS ("Capacities for biodiversity and sustainable development") is een programma van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), gefinancierd door de Directie-Generaal voor Ontwikkelings-samenwerking en Humanitaire Hulp, via een samenwerkings-overeenkomst tussen de Ministeries voor Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking.

Het CEBioS-programma bevordert de instandhouding en het duurzame beheer van biodiversiteit met het oog op het bannen van armoede in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelings-samenwerking. De activiteiten omvatten institutionele samenwerking met partnerorganisaties, oproepen tot projectvoorstellen, organisatie van seminaries en opleidingen, beleidsondersteuning, gerichte projecten, bewustmaking van het publiek en publicaties. De belangrijkste partnerinstituten liggen in Afrika (Benin, DR Congo, Burundi), Zuid-Amerika (Peru) en Azië (Vietnam), maar CEBioS werkt ook samen met veel andere landen, voornamelijk uit Afrika. Meer informatie over CEBioS kan hier worden geraadpleegd, inclusief details over de missie en visie.

Vijf jaar samenwerking gebundeld in één dag

Na vijf jaar samenwerking met de zuidelijke partners, was het tijd om de resultaten samen te vatten, de ervaringen uit die jaren te evalueren en te presenteren aan het publiek, en de vragen die aan het begin van deze tekst werden gepresenteerd te beantwoorden. Dit was het doel van het voordien onuitgegeven colloquium "Biodiversiteit voor ontwikkeling, een essentiële weg naar de duurzame ontwikkelingsdoelen", dat op maandag 28 mei werd georganiseerd in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Brussel). Het colloquium bracht de Belgische en buitenlandse actoren in ontwikkelingssamenwerking en het behoud van biodiversiteit samen, en de presentaties illustreerden dat het vijf zeer succesvolle jaren was! Met 140 geregistreerde deelnemers kan het colloquium zelf ook als een succes worden beschouwd.

Na inleidingen door mevrouw C. Pisani, algemeen directeur van het KBIN, de heer T. Neijens, Adjunct-kabinetchef van de Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking, kabinet van de minister van Ontwikkelingssamenwerking (België) en de heer L. Janssens de Bisthoven, coördinator van CEBioS, bood het programma een gebalanceerde selectie van buitenlandse en Belgische sprekers die elk verschillende aspecten van de verschillende samenwerkingen benadrukten. Op deze manier kreeg het publiek een uitgebreid overzicht van de CEBioS-activiteiten in de partnerlanden en dus ook van de manier waarop België actief streeft naar integratie van het behoud van biodiversiteit in zijn programma voor ontwikkelingssamenwerking. Het publiek kreeg ook de gelegenheid om inzicht te verwerven in het brede scala aan acties van Belgische organisaties die samen met CEBioS werken aan armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

Boeiend en divers

Van de toepassing van wereldwijde programma's en mechanismen (bijv. Verdrag inzake biologische diversiteit, Protocol van Nagoya, Clearing House Mechanism) tot gedetailleerde locatiespecifieke casestudies, van kustvlaktes tot bergbossen, van Benin tot Burundi en van Vietnam tot Peru, het colloquium maakte heel duidelijk dat CEBioS actief is op alle niveaus en op alle plaatsen waar gevestigde en potentiële partners hulp nodig hebben bij het opbouwen van de theoretische en praktische kennis die vereist is in de gecombineerde strijd voor behoud van biodiversiteit en tegen armoede. Veel te veel voorbeelden om op te noemen, maar de presentaties, de presentatie-abstracts, een selectie van foto's en een video-overzicht kunnen worden geraadpleegd op de colloquium-webpagina. Het was heel inspirerend om naar al deze boeiende sprekers te luisteren, die duidelijk zeer gepassioneerd waren over hun respectievelijke missies, en het type mensen zijn dat we nodig hebben om het tij te keren! Ze zijn ook allen vastberaden om door te gaan op het gekozen pad! Daartoe bleven vertegenwoordigers van de partnerinstituten uit Benin, de Democratische Republiek Congo, Burundi en Marokko na het colloquium de hele week in Brussel om de volgende vijf jaar van samenwerking vorm te geven.

Publieksinteractie

Op het colloquium werd ook op een interactieve manier de mening van het publiek gevraagd met betrekking tot een aantal kernvragen. Door twee sessies in te bouwen waarin het publiek rechtstreeks kon antwoorden op een aantal meerkeuzevragen, één sessie aan het begin en één aan het einde van het colloquium, en de antwoorden uit de beide sessies te vergelijken, was het mogelijk om in te schatten in hoeverre het publiek in de loop van de dag tot andere inzichten was gekomen. De respons van het publiek werd vertaald in uitgebreide statistieken en in realtime gepresenteerd tijdens de laatste sessie van het colloquium, en werd tegelijkertijd besproken door een panel van deskundigen. Hoewel het colloquium grotendeels reeds overtuigde deelnemers samenbracht, was het zeer bemoedigend om een overweldigend aantal 'positieve reacties' te kunnen noteren ten aanzien van uitspraken als 'Behoud van biodiversiteit draagt ​​bij tot de vermindering van armoede in ontwikkelingslanden' en 'Economische ontwikkeling en behoud van biodiversiteit zijn compatibel'. Het grotere aandeel positieve reacties na afloop van het colloquium is ook illustratief voor het succes van het evenement! Het was ook erg leuk om op te merken dat de meerderheid van de aanwezigen begrijpt dat het beheer van de biodiversiteit in het Zuiden een gedeelde verantwoordelijkheid is van vele actoren, inclusief de publieke sector (gecentraliseerde of gedecentraliseerde lokale overheidsinstellingen, internationale ontwikkelingshulp), de privésector en de maatschappij (academische wereld, NGO's, maatschappelijke organisaties). Tussen de ochtend- en avondsessies was er ook een klein maar merkbaar verschil in de reacties op de stelling dat de 'Belgische ontwikkelingssamenwerking in haar activiteiten voldoende aandacht besteedt aan biodiversiteit'. 's Ochtends waren de meeste mensen het oneens met de stelling of stonden ze er neutraal tegenover, maar het percentage mensen dat akkoord ging was tijdens de dag licht gestegen.

 

Tot binnen vijf jaar voor het volgende overzicht van de successen van CEBioS in de strijd voor het behoud van biodiversiteit en tegen armoede?

Abonneren op Royal belgian Institute for natural Sciences News
Go to top