Vacatures

KOOP JE TICKETS ONLINE

TICKETS !

 

Richtlijnen voor bezoekers


In het kader van zijn officiële opdracht om wetenschappelijke kennis te verspreiden, werft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) voor de activiteiten en het gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek een communicatiemedewerker (m/v/x) aan met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 12 maanden.

Context

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Het voert belangrijke wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten, vervult taken van openbare dienstverlening en is voor iedereen toegankelijk via het Museum voor Natuurwetenschappen.

Met betrekking tot de verspreiding van wetenschappelijke kennis, is het Museum voor Natuurwetenschappen het bekendste onderdeel van het KBIN. Daarnaast zijn er de talrijke programma’s voor wetenschappelijk onderzoek die onder de bevolking worden verspreid, zoals Valken voor Iedereen, de Insectenweek, de Dag van de Biodiversiteit en alle acties in verband met ‘Citizen Sciences’ of burgerwetenschappen die het publiek trachten te motiveren om aan onze zijde rechtstreeks in te grijpen voor de biodiversiteit. Het KBIN waakt daarnaast over de 37 miljoen specimens die in zijn gebouwen worden bewaard en een schat aan Belgisch erfgoed met universele reikwijdte vormen.

De communicatiemedewerker (m/v/x) komt rechtstreeks onder de dienst Communicatie te staan binnen de Operationele Directie ‘Publiek’, die met name belast is met algemene communicatie, wetenschappelijke communicatie, promotie, perscontacten, webcoördinatie, sociale media en het zoeken naar sponsors.

Taken

 Algemene communicatie en public relations voor de activiteiten en het wetenschappelijk onderzoek van het KBIN:

 • Zoeken naar doelgroepen en geschikte wetenschappelijke communicatiemiddelen voor elk project
 • Instaan voor de strategie, het budgetbeheer en de productie van de promotiemiddelen rond de wetenschappelijke projecten
 • Verzamelen van wetenschappelijk nieuws in verband met die projecten
 • Ondersteunen van het team belast met pers, sponsoring, sociale netwerken en web van de dienst Communicatie
 • Bijdragen tot de wetenschappelijke promotie voor andere afdelingen van de OD Publiek, zoals de dienst Tentoonstellingen, de dienst Onthaal en de Educatieve Dienst, en voor de wetenschappelijke diensten van het Instituut

Diploma

 • Master in communicatie met focus op wetenschapspopularisering of gelijkwaardig
 • Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van communicatie en/of wetenschapseducatie (communicatiestrategie, beheer van de promotielijnen, productie van communicatiemiddelen en budgetbeheer)

Technische competenties

 

 • Gedegen natuurwetenschappelijke kennis
 • Uitstekende schrijfvaardigheid en vlekkeloze spelling
 • Goede mediakennis
 • Beheersing van diverse communicatietechnieken (e-mail, sociale netwerken enz.)
 • Vergaderingen leiden, participatief overleg plegen
 • Uitstekende mondelinge communicatievaardigheid
 • Ervaring met computer- en kantoortoepassingen

Generieke competenties

 

 • In staat zijn om in teamverband te werken
 • Over een uitstekende werkorganisatie beschikken
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Een goed ontwikkelde zin voor synthese hebben
 • Over overtuigingskracht beschikken
 • Zich flexibel kunnen opstellen
 • Initiatief kunnen nemen en proactief te werk kunnen gaan

Pluspunten zijn

 

 • Kennis van het Frans is een pluspunt, aangezien u in een tweetalige omgeving zult werken.

Wij bieden

 

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van 12 maanden met ingang op 01/02/2022
 • Bezoldiging volgens het wettelijke barema voor wetenschappelijk personeel (klasse SW10)
 • Gratis openbaar vervoer tussen woon- en werkplaats
 • Fietspremie mogelijk
 • 26 vakantiedagen

Solliciteren

Stuur uw sollicitatiebrief en cv ten laatste op maandag 13 december 2021 naar dboland@snaturalsciences.be.

De weerhouden kandidaten (m/v/x) worden uitgenodigd voor een gesprek, voorafgegaan door een praktijkoefening, op vrijdag 17/12/2021 (onder voorbehoud).

Met specifieke vragen over de inhoud of de vorm van de functie kunt u per e-mail terecht bij

Mevrouw Donatienne Boland

Communicatie- en promotieverantwoordelijke; waarnemend coördinatrice van de dienst


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is op zoek naar een onderzoeker met een masterdiploma voor een contract van bepaalde duur.

Vanaf 1 februari 2022: 7 maanden

Context

De succesvolle kandidaat zal werken in het kader van een BIODIVERSA-onderzoeksproject dat gefinancierd wordt door het Belgisch Wetenschapsbeleid (BELSPO) met als titel: "Biodiversiteitsveranderingen in Afrikaanse bossen en opkomende infectieziekten: moeten we ons zorgen maken?".

Dit project onderzoekt pathogenen waarvoor kleine zoogdieren in Afrikaanse bossen als een reservoir fungeren. Hierbij richten we ons vooral op het Ebola- en apenpokkenvirus, twee ziekteverwekkers die in toenemende mate uit het Afrikaanse regenwoud opduiken en grote zorgen baren voor de volksgezondheid. Voor dit project zoeken we twee medewerkers om analyses uit te voeren op beschikbare weefselcollecties van de consortiumpartners die het project uitvoeren.

Taken

 • Moleculaire identificatie van zoogdieren (DNA-extractie, PCR, DNA-sequencing, ...)

Diploma

 • Diploma : Master in wetenschappen, biologie, genomica, biotechnologie, ...
 • Ervaring : maximaal 3 jaar na het behalen van uw universitair diploma

Technische competenties

 • Ervaring met het werken in een moleculair genetica laboratorium
 • Ervaring met het verwerken en rapporteren van DNA-gegevens in GenBank
 • Talenkennis: Nederlands en/of Frans, Engels

Generieke competenties

 • In staat om zelfstandig te werken, met de nodige middelen
 • Samenwerken, goede interpersoonlijke vaardigheden

Wij bieden

 • Voltijd dienstverband van bepaalde duur
 • Vergoeding volgens de wettelijke schalen voor een assistent (afhankelijk van de anciënniteit)
 • Gratis openbaar vervoer tussen de woonplaats en het Instituut

Solliciteren

Stuur vóór 5 december 2021 uw motivatiebrief en CV met de contactgegevens van twee referenten naar erik.verheyen@naturalsciences.be


Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN – Operationele Directie Natuurlijk Milieu) en de Vakgroep Biologie van de Universiteit Gent stellen een onderzoeksprofiel open binnen het domein van de mariene ecologie. De functie bestaat uit het uitbouwen en uitvoeren van onderzoek naar de relatie tussen functionele diversiteit van mariene ecosystemen en ecosysteemstabiliteit, via een combinatie van experimenteel onderzoek en ecologisch modeleren. De positie kadert in het FED-tWIN onderzoeksprofiel METRIC (Marine EcosysTem Responses In a multiple pressures Context; FED-tWIN-profiel Prf-2020-009), dat zich richt op een kruisbestuiving van voedselwebonderzoek en onderzoek naar biogeochemische processen via een holistische benadering.De druk op mariene ecosystemen en ecosysteemdiensten kent een sterke stijging als gevolg van Global Change (onder andere opwarming, oceaanverzuring,…) en lokale menselijke activiteiten (onder andere visserij, zandwinning, extractie van nodules). Hoewel het steeds duidelijker wordt dat de interacties tussen de intrinsieke ecologische dynamiek en de gecombineerde effecten van verstoring kunnen leiden tot een verlies aan veerkracht en een stijgend risico op regime shifts, vormt het voorspellen van dat verlies aan veerkracht als gevolg van verstoring een blijvende uitdaging. Binnen METRIC zullen daarom theoretische ecologische concepten worden onderzocht in een mariene context. Dit onderzoek moet leiden tot het verenigen van diverse onderzoekslijnen met als doel het verklaren van biologische patronen, en het ontwikkelen van voorspellende modellen die de gevolgen van cumulatieve globale en lokale druk op de veerkracht van het mariene systeem inschatten en op deze manier bijdragen tot het duurzaam gebruik en beheer van mariene ecosystemen.

Context

Deze functie kadert in het FED-tWIN-programma van het federaal wetenschapsbeleid, dat bedoeld is om expertise van een federale wetenschappelijke instelling en een universiteit te combineren en wederzijds te versterken door de financiering van een langlopend onderzoeksproject. Het project METRIC (FED-tWIN-profiel Prf-2020-009) is een gezamenlijk initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Universiteit Gent. Prof. Dr. Steven Degraer (KBIN) en Prof. Dr. Ann Vanreusel (UGent) zijn de promotoren.De te begeven betrekking bestaat uit een halftijdse functie bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en een halftijdse functie bij de Universiteit Gent. De kandidaat dient bereid te zijn beide halftijdse functies te bekleden en dient eveneens te solliciteren voor de beide functies. Enkel solliciteren voor één van beide halftijdse functies is niet mogelijk.
Over de UGENT
De Universiteit Gent is een van de belangrijkste onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de Lage Landen. Meer dan 9.000 medewerkers en 41.000 studenten maken dagelijks het motto “Durf Denken” waar. Kwaliteitsvol onderwijs, internationaal gewaardeerd onderzoek en een pluralistische maatschappelijke verantwoordelijkheid kenmerken de missie van de UGent.De onderzoeksgroep Mariene Biologie (https://www.marinebiology.ugent.be/) als deel van de Vakgroep Biologie, Faculteit Wetenschappen, heeft een lange traditie in het mariene onderzoek met een focus op benthische ecosystemen, waar zowel aspecten van biodiversiteit en de koppeling met ecosysteemfuncties en –processen, alsook het duurzaam beheer vanmariene ecosystemen en de aanwezige biologische bronnen aan bod komen. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de experimentele faciliteiten alsook de scheikundige en biologische laboratoria aanwezig in de onderzoeksgroep als onderdeel van de Europeseonderzoeksinfrastructuur EMBRC (www.EMBRC.Be).
Over het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - OD Natuurlijk Milieu
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is één van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Het doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. Het KBIN omvat drie wetenschappelijke operationele directies (OD) die uiteenlopend, vaak multidisciplinair onderzoek verrichten op basis van nieuwe of reeds bestaande biologische, paleontologische of geologische collecties. De OD Natuurlijk Milieu (OD Natuur) is een kenniscentrum in fundamenteel en toegepast onderzoek naar biodiversiteit en ecosystemen en dit ter ondersteuning van de bescherming en het duurzaam beheer van het natuurlijk milieu. Het METRIC project wordt binnen KBIN uitgevoerd door de onderzoeksgroep Marine Ecology and Management (MARECO). MARECO spitst zich toe op onderzoek naar de effecten van artificiële harde substraten op het mariene ecosysteem, onderzoek naar zeezoogdieren, (zee)vogels en vleermuizen in het mariene milieu, mariene natuurbescherming en -herstel, en monitoring. MARECO speelt een belangrijk adviserende rol bij het uitstippelen van het mariene milieubeleid en -beheer.
Plaats van tewerkstelling
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Operationele Directie Natuurlijk
 • Milieu: Vautierstraat 29, 1000 Brussel, België.
 • Universiteit Gent, Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Mariene Biologie, Krijgslaan 281/S8, 9000 Gent, België.
Een billijke verdeling van de tijd aanwezig op elk van de beide werkplaatsen is vereist.
Opdracht
De positie bestaat uit een gezamenlijke verbintenis van beide partners, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Universiteit Gent met een opdracht van wetenschappelijk onderzoek, academisch onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening.
Academisch onderwijs
Op het vlak van academisch onderwijs, is de onderzoeker verantwoordelijk voor onderwijstaken (theoretische en praktische oefeningen) verstrekt aan de Opleidingen Biologie (UGent), International Master in Marine Biological Resources en/of interuniversitaire Master in Mariene en Lacustriene Wetenschappen en Management m.b.t. mariene biologie en ecologieen/of aanverwante disciplines zoals ecologisch modelleren, experimentele technieken of biostatistiek.
Wetenschappelijk onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek binnen het METRIC project bevat 4 wetenschappelijke onderzoekstopics:
 1. Voedselweb topologie als kader om stabiliteit en veerkracht van mariene ecosystemen te onderzoeken;
 2. Experimenteel onderzoek naar het effect van meerdere drukken op het verband tussen biodiversiteit en het functioneren van het ecosysteem;
 3. Ontwikkelen van voorspellende ecologische modellen via de integratie van onderzoek naar voedselweb topologie en onderzoek naar de relatie tussen biodiversiteit en ecosysteem functioneren;
 4. Het verband tussen structuur en functie van het mariene ecosysteem, en de ecosysteemdiensten die er door geleverd worden.
Het onderzoek wordt initieel uitgevoerd in het Belgisch deel van de Noordzee, waar de introductie van windmolenparken model staat voor de lokale activiteit die resulteert in meervoudige drukken op het ecosysteem. De succesvolle kandidaat zal de verworven expertise aanwenden en verder ontwikkelen voor onderzoek in diepzee en polaire omgevingen.
Wetenschappelijke dienstverlening
Op het vlak van wetenschappelijke dienstverlening is de onderzoeker betrokken bij de valorisatie en communicatie van de onderzoeksresultaten, zowel naar vakspecialisten toe via wetenschappelijke verslagen, congresdeelnames en publicaties in peer-reviewed tijdschriften, als naar een breder publiek. De FED-tWIN-onderzoeker zal daarbij gebruikmaken van data inongepubliceerde onderzoeksrapporten die daartoe worden geïntegreerd en geanalyseerd.Aangezien het METRIC-project belangrijke kennis zal opleveren die ten dienste kan gesteld worden van het beheer en het gebruik van de mariene omgeving, zal de FED-tWINonderzoeker contacten onderhouden met de overheidsdiensten die bevoegd zijn voor het beheer van het mariene milieu en vertegenwoordigers van de Blauwe Economie, dit zowel opnationaal als internationaal niveau.

 

Diploma

Toelatingsvoorwaarden
 • Je bent houder van een diploma van doctoraat op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs) in Biologie, Mariene Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen of een nauw verwant wetenschapsdomein.
 • Je beschikt over minstens 5 jaar postdoctorale ervaring op de datum van aanstelling. De termijn van 5 jaar wordt bepaald op basis van de datum vermeld op het diploma en de datum van indiening van de sollicitatie.
 • Het doctoraat werd behaald maximaal 12 jaar voor indiening van de kandidaatstelling.
Deze periode van 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke afwezigheid door zwangerschap, ouderschap- of adoptieverlof, alsook langdurige afwezigheid door ziekte van de kandidaat of een langdurige afwezigheid door ziekte van een familielid uit deeerste graad.Bij de beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig mogelijk op te starten. U dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.

Technische competenties

Vereiste vaardigheden en competenties
Kandidaten moeten beschikken over volgende vaardigheden en competenties, die geënt zijn op de vier onderzoekstopics vermeld onder “opdracht”.
 1. Een gedegen kennis van de theoretische ecologie, met een speciale aandacht voor de link biodiversiteit – ecosysteem functioneren, hier het centrale thema van dit project.
 2. Een bewezen staat van dienst rond experimenteel onderzoek naar de werking van biodiversiteit en ecosystemen, en/of experimentele studies over de stabiliteit en hersteldynamiek van mariene ecosystemen en/of het analyseren van voedselwebben of andere netwerken, als fundamentele basis voor een snelle start van het onderzoek.
 3. Aantoonbare ervaring in het compileren en analyseren van complexe datasets, om bestaande en nieuw verzamelde data optimaal te combineren en te analyseren in een ecologische context van biodiversiteit, biogeochemie, voedselwebdynamiek en
 4. menselijke druk.
 5. Bewezen staat van dienst in het verwerven van nationale en internationale onderzoeksfinanciering, om een duurzame toekomst te verzekeren voor de samenwerking van KBIN en UGent rond dit onderzoeksthema.
 6. Ervaring in het begeleiden van onderzoek en/of de coaching van doctoraatstudenten, het aantrekken van veelbelovende doctoraatstudenten om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het onderzoeksonderwerp en mogelijkheden te openen voor
 7. vernieuwende zijsporen van het onderzoek.

Generieke competenties

Strekken tot aanbeveling:
 • Een sterke interesse in ecologische experimenten in zowel laboratorium- als
 • veldomstandigheden.
 • Een grote interesse in ecologische modellering, als belangrijk hulpmiddel om waarnemingen en inzicht te vertalen naar voorspellingen omtrent de veerkracht van ecosystemen.
 • Een sterke interesse om bij te dragen aan de koppeling tussen wetenschap en beleid, om de maatschappelijke relevantie van het onderzoek te waarborgen (d.w.z. maatschappijgedreven bepaling van onderzoeksprioriteiten en vertaling van onderzoeksresultaten voor management en beleidsvorming).
 • Ervaring met teammanagement, om de ontwikkeling en uitbouw van de samenwerking tussen de onderzoeksgroepen van KBIN en UGent mee te helpen ontwikkelen.
 • Goede interpersoonlijke vaardigheden; teamspeler en effectieve communicator naar collega's, medewerkers, studenten en externe contacten.
 • Sterke didactische vaardigheden, die je inzet bij onderwijstaken aan UGent.
 • Bereid zijn om tijd in het buitenland door te brengen (bemonsteringen, conferenties, onderzoeksverblijven...), als onderdeel van een brede en open houding om zowel de expertise die binnen de groep is opgebouwd uit te dragen als nieuwe ontwikkelingen/methoden/... te verwerven en het internationale wetenschappelijke netwerk uit te breiden.

Wij bieden

Aanstellingsinformatie
 • De positie bestaat uit een gezamenlijke verbintenis van beide partners, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Universiteit Gent: een deeltijds (50%) contract van onbepaalde duur van minimum 10 jaar aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) als Werkleider (SW2), in combinatie met een deeltijdse (50%) aanstelling aan de Universiteit Gent (UGent) als docent tenure track voor de duur van 5 jaar. Bij gunstige beoordeling door het universiteitsbestuur wordt het mandaat omgezet in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.
 • Plaats van tewerkstelling: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel en Universiteit Gent te Gent;
 • 38u werkweek, variabel werkschema (KBIN en Universiteit Gent).
De kandidaat dient bereid te zijn beide halftijdse functies te bekleden en dient eveneens te solliciteren voor de beide functies. Enkel solliciteren voor één van beide halftijdse functies is niet mogelijk. De kandidaat houdt zich aan het reglement van beide instellingen.
Ons aanbod
Het ZAP- loopbaanbeleid aan UGent is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan.UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van deloopbaan.Meer info over de ZAP loopbaan.De FED-tWIN onderzoeker kan rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen biedt een dynamisch, uitdagend, gevarieerd en stimulerend onderzoekskader. Elk KBIN-personeelslid kan rekenen op een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of eenfietsvergoeding.
Gender en diversiteit
De Universiteit Gent en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voeren een gelijkekansenbeleid en moedigen iedereen aan te solliciteren. Zij streven tevens naar een genderbalans. Kandidaturen van vrouwen zijn daarom bijzonder welkom.
Selectieprocedure
Na de uiterste inschrijvingsdatum worden alle ingekomen kandidaturen overgemaakt aan de  beide beoordelingscommissies die voor deze vacature werden samengesteld in respectievelijk het KBIN en in de UGent, Faculteit Wetenschappen. Deze commissies zullen de kandidaturen in eerste instantie elk afzonderlijk beoordelen op dossier. De commissies toetsen hierbij alleelementen van het sollicitatiedossier af aan de voor de functie vereiste expertise op het vlak van onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening. Op basis van deze afweging stellen beide commissies onafhankelijk van elkaar een ‘shortlist’ van relevante kandidaten op. Enkel die kandidaten die door beide commissies worden voorgedragen, zullen voor verdereselectie (interview, eventueel presentatie of proefles …) worden uitgenodigd. Voor de beoordeling van de kandidaten tijdens deze verdere selectie worden de beide beoordelingscommissies samengevoegd met pariteit van stemmen.De selectiecommissies maken, na het horen van de kandidaten, een voorstel van rangschikking van de kandidaten op. Aan UGent-zijde wordt het aanstellingsvoorstel aan de faculteitsraad voor advies voorgelegd. Na goedkeuring door de faculteit moet het finaal bekrachtigd worden door het Bestuurscollege. Aan KBIN-zijde wordt het aanstellingsvoorstel nagekeken door de Inspecteur Financiën en bekrachtigd door de Algemeen Directeur.Zwangerschapsverlof, langdurig ziekteverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof of andere afwezigheden worden in rekening gebracht bij het beoordelen van de beschikbare tijd voor het realiseren van wetenschappelijke output.

Solliciteren

Solliciteren dien te gebeuren voor 03/12/2021. Laattijdig ontvangen dossiers worden onontvankelijk beschouwd.Solliciteren kan via het sturen van een email naar mevrouw Yolande Maes(ymaes@naturalsciences.be), met toevoeging van uw motivatiebrief, uw cv en de afschriften van het doctoraatsdiploma. Gebruik ‘FED-tWIN METRIC’ als onderwerp van uw mail. Deze sollicitatie geldt als enige sollicitatie voor de beide halftijdse betrekkingen.Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:
 • Voeg aan uw motivatiebrief een opsomming toe van uw 5 belangrijkste academische verwezenlijkingen met een korte toelichting voor elk van hen, in pdf-formaat.
 • Voeg aan uw wetenschappelijk cv (in pdf-formaat) een volledig overzicht toe van uw relevante wetenschappelijke publicaties mét opgave van zowel de 2-year impact factor van het tijdschrift en jaar waarin een bepaalde publicatie verscheen, als de
 • kwartielrangschikking van het tijdschrift (Q1,…,Q4).
 • Voeg de afschriften toe van het PhD diploma. Als u een buitenlands diploma bezit in een andere taal dan onze landstalen (Nederlands, Frans of Duits) of het Engels, dient u een voor eensluidende vertaling bij te voegen in één van bovengenoemde talen.
 • Enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde, dient u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe te voegen (indien reeds in uw bezit).
Meer informatie
Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan u contact opnemen met de promotoren: Steven Degraer (sdegraer@naturalsciences.be ) en Ann Vanreusel (ann.vanreusel@ugent.be).Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fedtwinspoc@naturalsciences.be van het KBIN of de afdeling Werving en Selectie van de UGent (selecties@UGent.be).

 

Go to top